• Forprosjekt nytt vannverk på Gålå 

      Øverjordet, Åge (Bachelor thesis, 2010)
      Sør-Fron kommune må bygge nytt vannverk på Gålå, da dagens anlegg ikke har tilstrekkelig kapasitet til å levere vann til framtidig godkjent utbygging av hytter i området. Kommunen har dermed behov for en utredning av ...