• Dimensjonering av nettverksbru 

   Fugllien, Arne Bring; Slapgard, Erik Lokreim; Slungård, Fredrik Øiahals (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven tar utgangpunkt i dimensjoneringen av ny nettverksbru over Rv. 3 ved Alvdal. Gruppen ser nærmere på dimensjoneringen av buekonstruksjonen, innfestingsalternativer og stagene. Resultatet av disse beregningene ...
  • Oppsprekking av slitelag på spennlaminerte dekker 

   Østen, Trond; Giskås, Remi Alexander; Nilsen, Trygve Stenrud (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: På trebroer med tverrspent dekke er det et problem med sprekkdannelser i asfalten over tverrbærende bjelker. For å forhindre dette er det blitt gjort endringer på kravet til maksimal tillatt nedbøyning fra L/350 til ...