• Midlertidig jernbaneomlegging i samband med veiutbygging 

      Ballovara, Daniel; Dahl, Anders; Stadheim, Gard (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Gjennom Gudbrandsdalen planlegges det, og bygges ny E6 som vil føre til bedre forhold for trafikanter og lokalbefolkning. Vegen legges utenfor tettbebygd området, med høy ensartet standard og jevnere fartsgrense. ...