• Kontroll av laserdata i krevende terreng med varierende vegetasjon 

      Malaj, Kosovar; Sandvoll, Jørgen Andrè Walstad (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Som avsluttende prosjekt i linjen Bachelor i Geomatikk har vi fått en problemstilling av Statens Vegvesen region øst å kontrollere nøyaktigheten til flybårne og bilbårne laserdataene som kan brukes til generering ...