• Endringer i organisasjonen 

      Heggen, Geir Magne; Dalseghagen, Ole Anton (Bachelor thesis, 2011)
      NORSK: Bacheloroppgaven har til hensikt at en gjennom studie kartlegger og påviser eventuelle utfordringer for at produksjonsmetoden lean kunne innføres, samt legge frem en handlingsplan som skulle kunne løse de eventuelle ...