• Plastal 

   Bjørk, Marius; Lomsdalen, Knut; Hegseth, Gine Løvstad; Teigen, Roar (Bachelor thesis, 2008)
   Plastal AS skal oppføre et nytt lagerbygg inntil et eksisterende bygg på industriområdet på Raufoss. I vår bacheloroppgave har vi tatt utgangspunkt i dette og formet oppgaven vår deretter. På dimensjoneringsdelen av oppgaven, ...
  • Skårsetlia bo‐og servicesenter 

   Løype, Petter; Osufsen, Stian; Slåtten, Jostein; Tøsti, Iver (Bachelor thesis, 2008)
   Skårsetlia bo og servicesenter er et omsorgssenter lokalisert i Lillerhammer. Behovet for økt kapasitet har ført til at et nybygg og et tilbygg er under oppføring. Byggene vil bestå av leiligheter. Vårt hovedprosjekt ...
  • Vinger Oslovegen - bolig‐ og forretningsbygg 

   Helander, Jens Vidar; Berntsen, Lars; Per‐Missi, Alan (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet vårt dreier seg om å utføre rådgivende ingeniøroppgaver i forbindelse med prosjekteringen av et bygg. Vi har sett på et allerede ferdigstilt bolig- og forretningsbygg i Kongsvinger hvor vi skulle foreta beregninger ...