• Bærende trekonstruksjoner og sammenføyninger 

   Bæren, Magnus Møller; Leikåsen, Lars Vidar; Western, Arne Thomas (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven går ut på å konstruere/dimensjonere et hovedbæresystem for en takkonstruksjon på en skole ved bruk av trevirke. Her skal det vurderes hvorvidt limtre kan være et alternativ til stål når man tar i betraktning ...
  • Reinsvollhallen - den bærende konstruksjonen 

   Ahmadyar, Milad; Sæverud, Jens Harald; Kirkemo, Jørgen (Bachelor thesis, 2009)
   En oppgave gjennomført på oppdrag fra Plangruppa for Reinsvoll-hallen. Plangruppa har tidligere fått studenter til å designe sin flerbrukshall som skal etter planen reises på Reinsvoll i Vestre Toten Kommune. For å komme ...