• Sammenligning av GNSS-mottakere 

      Magnus, Jeanette Beinset; Wangen, Pål Ellingsen (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Innenfor landmålingsfaget har GNSS eller «Global Navigation Satellite Systems» lenge vært utbredt som arbeidsverktøy. Med økende nøyaktighetskrav er det viktig at mottakerne leverer like resultater. Produsenten ...