• Bærende trekonstruksjoner og sammenføyninger 

      Bæren, Magnus Møller; Leikåsen, Lars Vidar; Western, Arne Thomas (Bachelor thesis, 2013)
      Denne oppgaven går ut på å konstruere/dimensjonere et hovedbæresystem for en takkonstruksjon på en skole ved bruk av trevirke. Her skal det vurderes hvorvidt limtre kan være et alternativ til stål når man tar i betraktning ...