• Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg 

      Kristiansen, Daniel (Bachelor thesis, 2009)
      Prosjektet handler om et vaskerom som skal bygges i en fabrikk som produserer mat. Vaskerommet er såkalt ”ren sone”, det samme som produksjonshallen. Vaskerommet ligger i samme ”rene sone”. Problemstillingen var å se på ...