• Holz100 – en alternativ byggemetode 

      Engebretsen, Per Martin; Gudmundsen, Gunnar-Martin S.; Morales-Chacon, Gino; Nøkleholm, Åge (Bachelor thesis, 2010)
      Vår oppgave har gått ut på å finne informasjon om bygging med massivtreelementer. Selv om produksjon med massivtreelementer har foregått en stund i Europa, har vi nordmenn ikke helt fått øynene opp for denne type konstruksjon. ...