• Innføring av UTMEUREF89: konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen 

   Aamodt, Morten; Sørsveen, John Ole; Brandvold, Åsmund (Bachelor thesis, 2007)
   Prosjektet omhandler problemstillingene bygg- og anleggsbransjen møter ved innføringen av nye referanserammer. Vi har her sett spesielt på konsekvenser ved prosjektering og utføring av bygningsrelaterte prosjekter med tanke ...
  • Kontroll av fastmerker 

   Arnekleiv, Tord Slettvold; Hagestande, Emil Murtnes (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Vi fikk i oppdrag av Statens Vegvesen å forske på om jordspyd flytter på seg i løpet av vinterhalvåret. Vi har benyttet målemetoden statisk GNSS. Målt i 120 minutter, hvor to mottakere står sentrert over ...
  • Laser skanning fra bakke-stasjon 

   Smakic, Georg (Bachelor thesis, 2005)
   Laserskanningen har i forhold til andre oppmålings metoder en ekstrem hurtig datainnsamling, men etterbehandlingen er stadig omfatende. Med at velge et relativ stor oppløsning kan område hurtig skannes uten at samtidig ...
  • Sammenligning av GNSS-mottakere 

   Magnus, Jeanette Beinset; Wangen, Pål Ellingsen (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Innenfor landmålingsfaget har GNSS eller «Global Navigation Satellite Systems» lenge vært utbredt som arbeidsverktøy. Med økende nøyaktighetskrav er det viktig at mottakerne leverer like resultater. Produsenten ...
  • Test av ny/forbedret CPOS tjeneste 

   Svarva, Rune; Holter, Bjørn Inge (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Statens Kartverk skal i 2013 skifte ut den opprinnelige programvaren som benyttes i CPOS tjenesten, siden den opprinnelige er tilårskommen og tungdriven. Denne skal byttes ut med ny programvare fra Trimble, som ...