• Generering av høydekurver fra laserdata og fotogrammetri 

      Bjørhusdal, Simen; Blix, Fredrik (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Fra erfaring ser vi at laserskanning kan gi mangelfull høydeinformasjon, bl.a. i tett vegetasjon og veigrøfter. Dette kan føre til at genererte høydekurver blir unøyaktige og mangelfulle. Ut i fra disse opplysningene ...