• Produksjon og bruk av digitale læringsobjekter i fleksibel ingeniørutdanning 

      Johansen, Fred; Stadheim, Astrid; Nina, Tvenge (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Faglig ansatte har tradisjonelt sett på utvikling av undervisningsmateriell som en viktig del av sin formidlingsvirksomhet. Den teknologiske utviklingen innen IKT har medført nye muligheter både for utvikling, produksjon ...