• 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg 

   Ruen, Pål Erik; Hustveit, Sondre; Langødegård, Ingunn (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Ette Elektro. Ette Elektro har blant annet utviklet et idégrunnlag for en 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg. Dette idégrunnlaget skal videreutvikles for å bygge en modell av ...
  • Dimensjonering av gangbru 

   Kristoffersen, Terje; Høistad, Bjørnar; Olastuen, Eirik (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere en gangbru over riksvei 7 på Hardangervidda. Og se spesielt på dimensjonering av fagverk, avstivning, tverrspent dekke, tekniske løsninger, miljø og økonomi. Resultatene bygger på ...
  • Dimensjonering av Labbdalen bruer 

   Hansen, Torunn; Hagelund, Wenke (Bachelor thesis, 2010)
   Oppgaven går ut på å dimensjonere Labbdalen bruer, samt å se på aspekter tilknyttet sideveis avstivning, og bestemme antall dybler i de mest kritiske knutepunktene. Det ses også på realismen av å bygge ei fagverksbru i ...
  • Dimensjonering av nettverksbru 

   Fugllien, Arne Bring; Slapgard, Erik Lokreim; Slungård, Fredrik Øiahals (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven tar utgangpunkt i dimensjoneringen av ny nettverksbru over Rv. 3 ved Alvdal. Gruppen ser nærmere på dimensjoneringen av buekonstruksjonen, innfestingsalternativer og stagene. Resultatet av disse beregningene ...
  • Fagstadlia barnehage 

   Åbotnes, Ola (Bachelor thesis, 2006)
   Jeg har dimensjonert hulldekker, ståldrager, stålsøyler, jordtrykksvegg og fundamenter. For å kunne gjøre dette har jeg vært nødt til å finne ut av og beregne laster fra etasjen over og taket. Dette måtte gjøres for å få ...
  • Plastal 

   Bjørk, Marius; Lomsdalen, Knut; Hegseth, Gine Løvstad; Teigen, Roar (Bachelor thesis, 2008)
   Plastal AS skal oppføre et nytt lagerbygg inntil et eksisterende bygg på industriområdet på Raufoss. I vår bacheloroppgave har vi tatt utgangspunkt i dette og formet oppgaven vår deretter. På dimensjoneringsdelen av oppgaven, ...
  • Quality Hotel Strand, Gjøvik 

   Olsen, Anders Overvik; Almudaffar, Haider Mukhlis; Vaslien, Stine Mari Bersås (Bachelor thesis, 2011)
   Denne bachelor oppgaven tar for seg inngangspartiet på Quality Hotel Strand, Gjøvik. Dette er et prosjekt som Syljuåsen Oppland AS har totalentreprise på. Vi har i denne oppgaven sett på universell utforming, materialvalg ...
  • Raufoss svømmehall 

   Børde, Amund; Thorstad, Petter Riise; Skattebo, Helge; Nordengen, Ivar Hørsand (Bachelor thesis, 2010)
   Bacheloroppgaven ”Raufoss Svømmehall” tar for seg å dimensjonere forskjellige bygningsdeler i stål, limtre og betong. Vi har også branndimensjonert stål- og tredelene. I tilegg har vi forsket på vanntett betong som er ...
  • Teknisk håndbok innen stålkonstruksjon 

   Korbøl, Kjell Arild; Kristiansen, André; Tran, Loc Sy (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å oppdatere en Teknisk Håndbok innen stålkonstruksjoner på vegne av oppdragsgiver Oppland Bygg Consult. Det har vært et interessant og lærerikt prosjekt. Hensikten med dette prosjektet var å oppdatere ...