• Byggemetodens innvirkning på innemiljøet 

      Bjerke, Lars Magne; Christensen, Kai Reimer (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Oppgaven har som mål å finne svar på om det er større fare for et dårlig innemiljø, med utgangspunkt i byggfukt og muggsopp, i boliger bygget tradisjonelt, enn det er i industribygde boligmoduler og boliger bygget ...