• Arealanalyse av sti- og løypenettet i Hemsedal kommune 

      Bobinska, Kinga (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Målet med oppgaven er å analysere arealbruk og identifisere områder med konflikter knyttet til bruk av stier og skiløyper i Hemsedal kommune. Det vil først gjennomføres kartlegging av sti- og løypenettet i forhold ...