• Tilbygg for Syljuåsen, Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 

      Solberg, Pål Ø.B.; Kveum, Håvard M.; Skårer, Olav; Nilsen, Kristian (Bachelor thesis, 2009)
      Da vi skulle begynne planleggingen av vår bacheloroppgave, kontaktet vi bl.a. Syljuåsen og spurte om de hadde noen aktuell oppgave. Vi fikk et raskt og positivt svar. Anders Myhre, deres prosjektleder på det reelle prosjektet, ...