• Arealanalyse av sti- og løypenettet i Hemsedal kommune 

   Bobinska, Kinga (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Målet med oppgaven er å analysere arealbruk og identifisere områder med konflikter knyttet til bruk av stier og skiløyper i Hemsedal kommune. Det vil først gjennomføres kartlegging av sti- og løypenettet i forhold ...
  • Dokumentasjon av VA-anlegg og ledninger 

   Asphaug, Robert; Lirhus, Christine Belsnes (Bachelor thesis, 2016-09-08)
   Et problem veldig mange etater sliter med når det gjelder sluttdokumentasjon VA-anlegg og ledninger, er det at leveranse innen tidsfristen ikke blir overholdt og at dokumentasjonen ikke svarer til kravene som er stilt. ...