• Kartlegging av reservevann for Vestre Toten kommune 

      Fjellheim, Øyvind (Bachelor thesis, 2016-09-27)
      Reservevann blir et mer og mer aktuelt tema for vannverkseiere da de hele tiden må kunne levere tilstrekkelig mengde og sikkert drikkevann til abonnentene sine. Problemstillingen i oppgaven dreier seg i hovedsak om ...