• Analysis of the Information Needs for Existing Buildings for Integration in Modern BIM-Based Building Information Management 

   Godager, Bjørn Arild (International Conference on Environmental Engineering (ICEE);1867, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   The challenge is to decide how to design a building information model (BIM) to support building maintenance and development for existing buildings. Until now the main BIM focus has been related to new projects, and this ...
  • Arealanalyse av sti- og løypenettet i Hemsedal kommune 

   Bobinska, Kinga (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Målet med oppgaven er å analysere arealbruk og identifisere områder med konflikter knyttet til bruk av stier og skiløyper i Hemsedal kommune. Det vil først gjennomføres kartlegging av sti- og løypenettet i forhold ...
  • Forslag til effektivisering av bybusstrafikken i Gjøvik 

   Dyken, Andreas; Fosseli, Eirik; Uusitalo, Roger (Bachelor thesis, 2007)
   Et bra busstilbud for befolkningen er viktig for å kunne få folk til å bruke mindre bil. En annen fordel med et mer effektivt rutesystem er at det fører til høyere servicegrad og tidsbesparinger for innbyggerne. I ...
  • Laser skanning fra bakke-stasjon 

   Smakic, Georg (Bachelor thesis, 2005)
   Laserskanningen har i forhold til andre oppmålings metoder en ekstrem hurtig datainnsamling, men etterbehandlingen er stadig omfatende. Med at velge et relativ stor oppløsning kan område hurtig skannes uten at samtidig ...
  • Universell utforming: registrering av tilgjengelighet 

   Bergum, Arve; Haugen, Øyvind; Nesset, Elin; Pedersen, Ingrid-Anette (Bachelor thesis, 2005)
   Prosjektet går ut på å lage en mal for registrering av tilgjengelighet. Målgruppen vi ser for oss er hovedsakelig synsog bevegelseshemmede. Vi begynte med å lage en kriterieliste over ting vi fant det naturlig å registrere ...