• Bruteknologi i Bygg 

      Klethagen, Tor Kristoffer; Løken, Lasse; Svenneby, Dag Henning (Bachelor thesis, 2016-09-27)
      Innledning: I denne oppgaven skal vi sammenlikne to bærekonstruksjoner som skal bære et spenn på 24 meter mellom to seksjoner i et bygg som skal bestå av leiligheter. Spennet består av tre plan hvor underkanten av plan 1 ...