• Design av frontmonterte feiemaskin med oppsamler for bæremaskin 

   Broks, Andreas Dilling; Gaarder, Anne Marte; Hollingsæter, Torunn Schønning (Bachelor thesis, 2016-10-05)
   Målet ved oppgaven har vært å utvikle oppsamlingsprosessen for frontmontert feiemaskin med oppsamler for bæremaskin. Tokvam skal utvikle en kost med oppsamler, for å følge markedstrenden, og fortsatt være en aktuell aktør ...
  • Sammenligning av finite element method programvare 

   Jahr, Glenn Thomas (Bachelor thesis, 2012)
   Denne bacheloroppgaven handler om sammenligning av 2 programvarer basert på finite element method. Sammenligningen tar utgangspunkt i 4 forskjellige analyser innen lineær elastisk analyse som kjøres i begge systemene.Begge ...