• FDVU-BIM: Fosen videregående skole 

      Alseth, Olav (Student paper, others, 2013)
      NORSK: Målet med denne caseoppgaven er å vise noen muligheter og utfordringer med å etablere en FDV-BIM av et eksisterende bygg, samt øke kunnskapen om emnet. Bygget som er modellert og beriket med FDV-data i denne casen ...