• BIM og robotteknologi 

      Sletvold, Halvard; Westermann, Per-Kristian (Student paper, others, 2014)
      Denne Case-oppgaven tar utgangspunkt i et IFU-prosjekt mellom nLink As og Vintervoll AS, som er støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet går ut på å utvikle et robotbasert system for automatisk boring i betong (kan også ...