• Volla bru, Rv. 4 Roa - Jaren 

      Fæster, Håkon; Vazarhanov, Magomed A.; Stensbye, Valgard (Bachelor thesis, 2009)
      Denne rapporten innholder statiske og armeringstekniske beregninger på en betongbru som er tenkt bygd på nye Rv. 4 i Lunner kommune. Ytre mål på brua er tidligere definert av konsulentbyrå og prosjektgruppens formål er å ...