• Effektivitet i driftskontrakter 

      Haugen, Håkon Laurin; Hetland, Thomas (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke hvordan omstruktureringen av vegadministrasjonen påvirker effektivitet i driftskontrakter. Studien er gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen, og formålet med oppgaven ...