• Universell utforming: registrering av tilgjengelighet 

      Bergum, Arve; Haugen, Øyvind; Nesset, Elin; Pedersen, Ingrid-Anette (Bachelor thesis, 2005)
      Prosjektet går ut på å lage en mal for registrering av tilgjengelighet. Målgruppen vi ser for oss er hovedsakelig synsog bevegelseshemmede. Vi begynte med å lage en kriterieliste over ting vi fant det naturlig å registrere ...