• Opprydding av spredt avløp 

      Harsjøen, Iver (Bachelor thesis, 2020)
      Målet for rapporten er å foreta en opprydding av dagens avløpssituasjon for området Smågardan i Tynset kommune. Undersøkelser gjort av kommunen fra 2012 avdekket at flere av de nåværende renseløsningene, som i hovedsak er ...