• Dimensjonering av Labbdalen bruer 

      Hansen, Torunn; Hagelund, Wenke (Bachelor thesis, 2010)
      Oppgaven går ut på å dimensjonere Labbdalen bruer, samt å se på aspekter tilknyttet sideveis avstivning, og bestemme antall dybler i de mest kritiske knutepunktene. Det ses også på realismen av å bygge ei fagverksbru i ...