• Håndprotese med et grep om fremtiden 

      Berggraf, Sofie; Betten, Erik; Hammerseng, Marie Edesberg; Langhelle, Cecilia Armatis (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med oppgaven er å legge frem et konsept til hvordan grep på håndproteser kan forbedres, ved bruk av design og biomimicry. Oppgaven er en del av et større forsknings- og utviklingsprosjekt, hvor resultatene som ...