• Kontroll av fastmerker 

      Arnekleiv, Tord Slettvold; Hagestande, Emil Murtnes (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Vi fikk i oppdrag av Statens Vegvesen å forske på om jordspyd flytter på seg i løpet av vinterhalvåret. Vi har benyttet målemetoden statisk GNSS. Målt i 120 minutter, hvor to mottakere står sentrert over ...