• Effektivisering av dekkeløsning i O2-bygget 

      Brøndbo, Johan; Aksnes, Vegard (Bachelor thesis, 2020)
      Dette arbeidet fokuserer på å beregne en alternativ dekkeløsning for O2-bygget i Steinkjer. Bygget er under bygging og hensikten med arbeidet er dermed ikke å påvirke byggeprosessen. I bygget benyttes det krysslimt ...