• 3D-printing av betong: påvirkning av superplastiserende, silikastøv, LC3 og fiber 

      Abujayyab, Abdelrahman Bassam; Habibi, Ahmad Sohail; Miri, Jawid; Karimi, Mohammad Hassan (Bachelor thesis, 2021)
      Gjennom tidene har betong vært det mest brukte byggematerialet, og det stilles derfor strengere krav for bruk av dette. Flere forskningsgrupper jobber i dag for å bearbeide og videreutvikle 3D-printing eller additiv ...