• Usynlig innfestning av ferdigbehandlet kledning. 

      Erikis, Oskars; Hanche, Max Alexander (Bachelor thesis, 2022)
      I 2018 ble det skrevet en bachelor for Gausdal Treindustrier, en trelastprodusent. Oppgaven var å finne en løsning for usynlig innfestning av ferdigbehandlet ytterkledning i tre. I 2022 ønsker Gausdal Treindustrier å ...