• Innføring av UTMEUREF89: konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen 

      Aamodt, Morten; Sørsveen, John Ole; Brandvold, Åsmund (Bachelor thesis, 2007)
      Prosjektet omhandler problemstillingene bygg- og anleggsbransjen møter ved innføringen av nye referanserammer. Vi har her sett spesielt på konsekvenser ved prosjektering og utføring av bygningsrelaterte prosjekter med tanke ...