• Ombruk av konstruksjonsvirke 

      Aabrekk, Eirik Bergene; Skjelde, Lars Eivind; Albrechtsen, Øistein Haakonseth (Bachelor thesis, 2022)
      Som et bidrag til prosjektet SirkTre har det i denne oppgaven blitt undersøkt de økonomiske og miljømessige fordelene samt utfordringene knyttet til ombruk av konstruksjonsvirke. Dette grunnet det økte fokuset på bærekraft ...