• Adaptiv autopilot 

   Haavde, Kristian.; Myklebust, Sondre.; Eikebø, Sindre. (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven handler om autopiloter, autopilotens historie, systemoppbyggingen og autopilotens videreutvikling; adaptiv autopilot. Oppgaven inneholder informasjon om hva som skiller en adaptiv autopilot fra en konvensjonell ...
  • Alarmering via Digital Selective Calling 

   Dyb, Georg Farstad; Svorte, Markus Haram; Larsen, Marie Haugli; Åfløy, Anne Grete (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Statistikk viser at kun 2% av alle nødstedte yrkes- og fiskefartøy som befant seg i det norske søk- og redningsområdet, alarmerte via Digital Selective Calling (DSC) i 2015. Dette på tross av at DSC er primær ...
  • Alternative propulsjonsløsninger for ny generasjon av ferger på Shetland 

   Lillebostad, Jon Inge; Larsen, Roar (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å designe et fremdriftssystem til en ferge med Polarkonsult som oppdragsgiver. Fergen skal gå på Shetland, i en strekning mellom Laxo – Symbister. Hensikten med oppgaven er å designe en ...
  • Analyse av fangst og redskapsskade 

   Bredsand, Truls Rise; Eriksen, Runar Fjeldstad; Rotset, Marius Kroken (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven omhandler forskjellige bunntyper og hvorvidt de har en innvirkning på redskapsskade, type fangst og mengder av fangst i fiskeri. Det har blitt samlet inn data, analysert og konkludert om det er en ...
  • Analyse og dimensjonering av bæresystem i stål og massivtre for boligblokk 

   Bjørkavåg, Marius Ove; ; Breivik, Martin Mork (Bachelor thesis, 2019)
   Laminert tre, også kalt massivtre er et relativt nytt konstruksjonsmateriale for fleretasjes bygg. Det er lameller satt sammen til elementer ved bruk av lim, enten parallelt eller ortogonalt på hverandre. Massivtre gir ...
  • Arbeid i slepetank ved NTNU i Ålesund. 

   Johansen, Stian Rørvik; Vågnes, David (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven finner man en innføring i modeltesting av skip, brukermanual og spesifikasjoner for slepetank hos NTNU i Ålesund og forskjellige tester gjennomført i slepetanken. Den generelle innføringen sier noe om ...
  • Auto-docking av lite passasjerfartøy 

   Hagen, Eivind (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacherloroppgaven er skrevet for NTNU Ålesund, og går ut på å utvikle et konsept for automatisk docking og lading av autonome passasjerbåter. Dette dockingkonseptet er tenkt som en del av bypakken i Ålesund, der ...
  • Avløpskonsepter i spredt bebyggelse 

   Dybvik, Thomas Olav; Ness, Ole; Olsen, Rune Simonsen (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med denne oppgaven var å vurdere forskjellige avløpsløsninger som skal forbedre dagens avløpssituasjon i nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet, og samtidig sikre Brusdalsvatnet som drikkevannskilde. Avløpsløsningene ...
  • Åfjord aktivitetshus – dimensjonering og bygningsfysikk 

   Lurvik, Kristoffer Darell; Herfjord, Erlend; Lieskar, Morten Kattem (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å tilegne oss bedre kunnskap om enkelte emner og erfaringer som kan komme til nytte i en fremtidig arbeidssituasjon, samt praktisere kunnskapen vi har fått under studiet. I samarbeid ...
  • Åsegardene - Prosjektering av VA og veg 

   Nørstrud, Marianne; Nærø, Åge Maridal; Jeevaratnam, Jajanth (Bachelor thesis, 2015)
   I denne oppgaven er hensikten å prosjektere løsninger for veg, vann, avløp og overvann for området Åsegardene. Området består i dag av fem reguleringsplaner, hvorav fire av disse er vedtatt. Løsningene skal tilfredsstille ...
  • Bacheloroppgave Bygg 

   Nygård, Simen; Skilbrei, David; Isaksen, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
   I denne rapporten har vi sett på bæresystemet for en to etasjes boligblokk med et samlet BRA på rundt 500 m2. Oppgavens hovedhensikt er å definere et bæresystem for boligblokken hvor det er fokus på å finne en prisgunstig ...
  • Barstadvika Offshorekai 

   Blankholm, Erlend Aklestad; Sande, Eirik Grov; Sandøy, Jostein (Bachelor thesis, 2015)
   Temaet for denne oppgaven er dimensjonering av en kaikonstruksjon. Kaien skal benyttes til offshorevirksomhet og har derfor et stort krav til kapasitet og vanndybde. Med bakgrunn i dette er oppgavens hovedfokus å finne ...
  • BEAT REAR SUSPENSION 

   Maximov, Sergey; Krabbestig, Håkon (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven handler om a lage fjæring/demping på barnevognen BEAT Projektet startet med å komme på forskjellige ideer og løsninger på mekanismen til fjæringen, Den beste løsningen ble valgt, tegnet til en 3D modell, så laget ...
  • Behov for dokumentert kompetanse på servicefartøy? 

   Sundet, Daniel Holm; Langset, Gjermund Kvernmo; Ragnarsson, Ole Håkon (Bachelor thesis, 2016)
   Oppgavens problemstilling er å «Undersøke behovet for dokumentert kompetanse på servicefartøy i havbruksnæringen». På bakgrunn av «forskrift om bygging og tilsyn av mindre lastefartøy» som trådde i kraft 01.01.15, utarbeidet ...
  • Beregne og evaluere bruken av etteroppspent betong 

   Karlsen, Kenneth André (Bachelor thesis, 2016)
   Denne rapport er skrevet med tanke på å vurdere brukbarheten av konseptet etteroppspent betong. Dette søker forfatter å vise i rapport ved å vise til beregninger utført i programvare Adapt, vurdere fordeler og ulemper ...
  • Beslutningsgrunnlag for utbedring og utbygging av sørsida i Ålesund. 

   Oksavik, Anders Døving; Hessen, Aleksander Storheim (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven startet med en indikasjon fra vår veileder Terje Tvedt om at Ålesund kommunale eiendom KF(heretter ÅKE) var interessert i en oppgave som så på mulighetene for utvikling av Sørsida i Ålesund Kommune, og en kartlegging ...
  • Betongkulvert E136 

   Skavhellen, Thea Vestrheim; Andersen, Sofie (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten omhandler et dimensjoneringsgrunnlag for en betongkulvert på veistrekningen E136 gjennom Veblungsnes, i Rauma kommune. Oppgaven er gitt som en bacheloroppgave og løst i samarbeid med Staten vegvesen. ...
  • Betydningen av robotisering i verftene for konkurransekraften til den maritime klyngen på Sunnmøre 

   Bøstrand, Sunniva (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt robotisering i verftene på Sunnmøre kan gi økt konkurranseevne til klyngen som en helhet. Den maritime klyngen på Sunnmøre oppstod ved å produsere skip og utstyr til ...
  • Borgundveien 151/153 

   Stålerød, Dan Marius; Giske, Hans Christian; Kongsvoll, Bengt; Tshibanda, Solomon Mwamba (Bachelor thesis, 2015)
   Målet med denne oppgaven var å prosjektere bærekonstruksjonen til en 8. etasjers boligblokk. Den ble basert på skissetegningene gitt av oppdragsgiver Moldskred AS. Parallelt med dette ble det tatt hensyn til jordskjelv, ...
  • Brukertilpasset gips 

   Sjåstad, Denis; Alvestad, Vegard Justsen André; Nedrelid, Oscar Hatlo (Bachelor thesis, 2019)
   Denne tekniske rapporten tar for seg utvikling og konstruksjon av en løsning som er designet for å erstatte dagens gipsprosess ved håndleddsbrudd. Løsningen innebærer å 3D-skanne en hånd og 3D-printe en brukertilpasset ...