• Behov for dokumentert kompetanse på servicefartøy? 

      Sundet, Daniel Holm; Langset, Gjermund Kvernmo; Ragnarsson, Ole Håkon (Bachelor thesis, 2016)
      Oppgavens problemstilling er å «Undersøke behovet for dokumentert kompetanse på servicefartøy i havbruksnæringen». På bakgrunn av «forskrift om bygging og tilsyn av mindre lastefartøy» som trådde i kraft 01.01.15, utarbeidet ...