• Dimensjonering av kjøpesenterbro 

      Folkedal, Eirik Bakke; Bøe, Stian; Lybergsvik, Olbjørn (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgaven handler om en fremtidig bro som skal knytte sammen kjøpesentrene på Amfi Moa i Ålesund. Målet med oppgaven er å dimensjonere den bærende konstruksjonen i broen. I tillegg blir ulike materialer, løsninger og ...