• Webbasert edutainment 

      Nag, Øystein Leiknes (Master thesis, 2006)
      NORSK: Edutainment som består av de engelske ordene education og entertainment, på norsk gjerne kalt lek og lær, er en stadig økende nisje innen e-læring. Begrepet edutainment er knyttet spesielt til multimedier, inkludert ...