• TeleVisjon : designhåndbok for lokal-TV 

      Devold, Morten; Hàng, Kim Erik (Bachelor thesis, 2004)
      NORSK: Prosjektet innebærer profi lering av lokal-TV-kanalen TVNordvest. Sluttproduktet er en designhåndbok med retningslinjer for grafi sk utformelse. Håndboken dekker både TV-sendinger og trykt materiell, og skal ...