• Protecting sensitive data on a PC by a custom algorithm 

      Skarderud, Fredrik (Master thesis, 2005)
      NORSK: Å kunne lagre hemmeligheter og sensitive data på en trygg måte er en nødvendighet i dagens samfunn. Siden en stor menge av hardwareteknologi som tilbyr "sikker " lagring av sensitiv data er dyrt for den enkelte ...