• Publikumsinteraktivitet i konserter 

      Frøhaug, Trond Christian (Master thesis, 2005)
      NORSK: Målet med prosjektet var å komme frem til en løsning hvor publikum kunne være aktive deltakere under konserten og påvirke stemningen. Prosjektet har sett på en teknisk løsning for hvordan slik interaktivitet kan ...