• Evaluering av prøvetrykksytemer 

      Otterbech, Rolf; Øksendal, Vidar (Bachelor thesis, 2009)
      NORSK: Leverandørene av prøvetrykksystemer i Norge har mange forskjellige systemer. Dette skaper problemer for de mange grafi ske bedriftene som ikke vet hvilke standarder de skal velge. I Europa er det prøvetrykksystemer ...