• Firmaprofilering 

   Granheim, Gustav Henrik Ohna; Gulbrandsen, Hege Merete; Solbakken, Ann Hege; Årseth, Ane Sørmo (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet går i hovedsak ut på å utvikle en firmaprofil for Mjøsplast AS. Sluttproduktet er en grafisk designmanual, med retningslinjer for anvendelse av de grafiske elementer og produkter.
  • Rapportmaler : en veiledning i skriving og utforming av rapporter og FoU-skrifter for studenter og vitenskapelige ansatte ved Høgskolen i Gjøvik 

   Gjærde, Kari Bjerke; Haugen, Laila; Nordström, Christian; Ulversøy, Odd Arne (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Høgskolen i Gjøvik har inntil nå ikke hatt hensiktsmessige retningslinjer og enhetlige maler for hvordan studentenes hovedprosjektrapporter, såvel som høgskolens egne FoUrapporter, skal utformes. Hovedprosjektet ...