• Borge/computer : CD-rom, Websider, CompanyCard, LOGO 

      Andresen, Hege; Borge, Monica Beate (Bachelor thesis, 2003)
      Vi har laget en webside som kortfattet inneholder informasjon oppdragsgiver vil gjøre lett tilgjengelig for sine kunder. En Cd-rom som inneholder litt mer utfyllende informasjon, og CompanyCard som skal brukes sammen med ...