• 3D-grafikk til programmet Match for TVNorge 

      Frugård, Stein Erik; Nag, Øystein Leiknes; Johansen, Ellen (Bachelor thesis, 2004)
      Prosjektet går i hovedsak ut på å lage et norgeskart i 3D, en vignett, studioplanlegging og grafi sk profi l til programmet Match for TVNorge. Norgeskartet skal klargjøres for oppkobling mot posisjoneringssystemet til Telenor.