• Mediator 

      Bakken, Andreas Hveem; Pedersen, Lars Jonas (Bachelor thesis, 2005)
      NORSK: I dette prosjektet er det bygget og videreutviklet en «Mediator». Dette er en applikasjon som har til hensikt å senke brukerterskelen og ved ulike parametere , og gjøre det mer attraktivt å bruke videomediert ...