Nye registreringer

 • Estimering av effektivt antall gytefisk fra stikkprøver av ungfisk av laks - Betydning av antall genetiske markører, antall prøver og romlig fordeling 

  Wacker, Sebastian; Aronsen, Tonje; Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Berntsen, Henrik Hårdensson; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola (HydroCen Rapport;28, Research report, 2022)
  Utviklingen innenfor genetiske verktøy gir nye muligheter innen miljøovervåkning. Formålet med undersøkelsene i denne rapporten er å vurdere hvordan ulike faktorer kan påvirke estimater av effektiv be-standsstørrelse. ...
 • TwinLab - Digital Twin Laboratory for Hydropower 

  Skjelbred, Hans Ivar; Fjelldal, Bjørnar; Solemslie, Bjørn Winther; Vilberg, Ingrid (HydroCen Rapport;27, Research report, 2022)
  This report summarizes the results from the TwinLab project in 2021. The project was funded by HydroCen OpenCalls and is a multidisciplinary project with partners from all work packages in HydroCen.
 • HydroCen Annual Report 2021 

  Hultgreen, Liv Randi; Landrø, Juliet; Hagen, Berit (HydroCen Report;26, Research report, 2021)
 • Modell for kjøremønsterrelaterte kostnader 

  Eggen, Arnt Ove (HydroCen Rapport;24, Report, 2021)
  Denne rapporten dokumenterer oppdateringer i den eksisterende modellen for beregning av gjennomsnittskostnad og marginalkostnad for start/stopp av pelton- og francisaggregater. Rapporten dokumenterer også videreutvikling ...
 • ValueFlex – the value of flexibility: Pre-project under Open Calls in FME HydroCen 

  Belsnes, Michael; Aasgård, Ellen; Hultgreen, Liv Randi (HydroCen Rapport;21, Research report, 2021)
  The ValueFlex pre-project has collected and summarized current research provided by the HydroCen research partners on the topic of valuation of flexibility from hydropower. We found that existing knowledge from the technology ...
 • Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea 

  Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Arnesen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus Antti Mikael; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Skår, Margrethe; Sundt, Håkon (HydroCen Rapport;22, Research report, 2021)
  I dette prosjektet har vi utvidet miljødesignkonseptet, opprinnelig utviklet for laks i regulerte vassdrag, til å inkludere større deler av økosystemet (fisk og bunndyr) og menneskers bruk av Nea. Prosjektet startet i 2018 ...
 • HydroCen Annual Report 2020 

  Hultgreen, Liv Randi; Landrø, Juliet (HydroCen Report;21, Research report, 2021)
 • Flexible Sandtraps - Final Report 

  Vereide, Kaspar; Richter, Wolfgang; Havrevoll, Ola Haugen; Belete, Kiflom; Shrestha, Usha; Navaratnam, Ushanth; Mauko, Gasper; Lia, Leif (HydroCen Report;20, Research report, 2021)
  The Flexible Sandtraps (FlekS) project has been a four-year research project on upgrading of existing pressurized sandtraps in operational hydropower plants. Upgrading of existing sandtraps have several challenges compared ...
 • Applying the ProdRisk- SHOP simulator for investment decisions 

  Mo, Birger; Hågenvik, Hans Olaf (HydroCen Report;19, Research report, 2020)
  The report describes status for the ProdRisk-SHOP simulator developed in HydroCen WP 3.3. Development of the simulator was motivated by the need for a tool that can calculate future production revenue for different investment ...
 • AlternaFuture - Final Report 

  Vereide, Kaspar; Mo, Birger; Forseth, Torbjørn; Lia, Leif; Nysveen, Arne; Dahlhaug, Ole Gunnar; Schäffer, Linn Emelie; Bustos, Ana Adeva; Sundt-Hansen, Line; Øvregård, Eirik; Glimen, Pål; Hesthagen, Trygve; Skår, Margrete; Nielsen, Torbjørn Kristian (HydroCen Report;18, Research report, 2020)
  AlternaFuture has been a multidisciplinary research project in Hydrocen to investigate the potential of extreme upgrading of existing hydropower system with a positive effect on the environmental conditions. The project ...
 • Flomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdrag 

  Hansen, Bendik; Harby, Atle (HydroCen Report;17, Research report, 2020)
  Sammendrag: Hydrocen arbeidspakke 4.3 jobber med å utvide miljødesignkonseptet som ble etablert i forskningssenteret CEDREN. Forskjellige nye aspekter som er viktige for en helhetlig vurdering av positive og negative ...
 • Multimarket modelling - Application of different models to HydroCen Low Emission scenario 

  Haugen, Mari; Schäffer, Linn Emelie (HydroCen Report;16, Research report, 2020)
  This report documents the work done in task 1 of WP3 in HydroCen on multimarket price modelling. The focus of the work has been to simulate spot prices and prices for procurement of reserve capacity using different modelling ...
 • Modelling batteries - Documentation of testing of using hydropower modules to model batteries in ProdRisk and EMPSW 

  Schäffer, Linn Emelie (HydroCen Report;15, Research report, 2020)
  The report documents a test of how pumped storage functionality can be used to model batteries in SINTEFs long-term models. Firstly, optimal operation of a battery in a price taker setting is simulated using the ProdRisk ...
 • Towards environmental design in hydropower reservoirs - Developing a handbook for mitigation measures in regulated lakes 

  Helland, Ingeborg P.; Johnsen, Stein I.; Eloranta, Antti P. (HydroCen Report;10, Research report, 2019)
  Due to their ability to store large amounts of water, reservoirs are the supporting beam in the Norwegian hydropower system. Norway has approximately 1200 lakes that are regulated for hydropower usage, but despite the large ...
 • Environmental Constraints in Seasonal Hydropower Scheduling - Survey and Feasibility 

  Helseth, Arild (HydroCen Report;12, Research report, 2019)
  The work documented in this report has been carried out in project WP3.4 in the HydroCen research center. We have surveyed the need for improved modelling of environmental and technical constraints related to operational ...
 • Rekreasjonsinteresser i utvidet miljødesign: demovassdrag Nea 

  Skår, Margrete; Köhler, Berit (HydroCen Report;9, Research report, 2019)
  Et hovedmål med forskningen i HydroCen er å utvikle gode miljøløsninger samtidig som en tar hensyn til kraftproduksjon. I arbeidspakke 4.3 er et viktig mål å videreutvikle miljødesignkonseptet til å omfatte flere interesser ...
 • Power Price Scenarios - Results from the Reference scenario and the Low Emission scenario 

  Schäffer, Linn Emelie; Graabak, Ingeborg (HydroCen Report;5, Research report, 2019)
  This report is written as a part of HydroCen WP3.1. The aim of the research described in this report is to show and quantify variation in power prices in Northern Europe in 2030. The background for this study is the need ...
 • HydroCen Annual Report 2017 

  Brende, Hege; Haugan, Kari (HydroCen Report;11, Research report, 2018)
 • HydroCen Annual Report 2018 

  Brende, Hege; Havmo, Anette (HydroCen Report;7, Research report, 2019)
 • How are environmental measures realized in European hydropower? - A case‐study of Austria, Sweden and Switzerland 

  Köhler, Berit; Ruud, Audun (HydroCen Report;6, Research report, 2019)
  This report explores how environmental measures are realized in European hydropower production, how they are financed, and how trade‐offs between hydropower production, environmental restoration and value creation are ...

Vis flere